„Představili jsme malované kraslice i pletené pomlázky a výrobky z proutí. Košíkářské umění ukázali pozvaní lidoví tvůrci z Mistřic i Kladné – Žilín," upřesnila zahrádkářka Alena Světinská. Své práce tam vystavovali také žáci mateřské i základní školy, kteří si expozici prohlédli v pondělí dopoledne.

Výstavku kraslic a pletení korbáčů připravili také v horněmčanském kulturním domě. „Malování kraslic předvedla Marie Jančová. Ta je vnučkou naší již nežijící spoluobčanky paní Jankových, která byla šikovnou malerečkou známou v okolí i v zahraničí, od níž se tomuto lidovém umění naučila," upřesnila Jiřina Richtrová. Také chlapi se podle ní předvedli s pletením až tři metry dlouhých korbáčů. „Hojný počet návštěvníků zhlédl krásné velikonoční výrobky, které si někteří odnesli domů na památku. Za půjčené výrobky a výzdobu všem děkuji," dodala za organizátory Jiřina Richtrová.