Jak uplést například rohož nebo košík z orobince úzkolistého se mohli v úterý 7.dubna dozvědět malí i velcí návštěvníci u stolu sedmasedmdesátileté Růženy Kozumplíkové z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pletením z orobince, který často zdobí břehy rybníků, se zabývá už padesát let a neváhala prozradit mnohou zajímavost. Každý zvídavý divák se tak mohl například dozvědět, že k pletení se používají jen ty části rostliny, které rostou pod vodou a před pletením prosychají přibližně jeden rok.

Přehlídka řemesel ve Slováckém muzeu bude probíhat také ve středu 8. dubna, od 9. do 16. hodin v hlavní budově ve Smetanových sadech.