„V archeoskanzenu se utábořilo přes tři sta účinkujících mužů, žen a dětí z České a Slovenské republiky, Německa, Polska a Slovenska v dobových oděvech. Sto padesát z nich bylo bojovníků v historických kostýmech," uvedl Jaroslav Křivánek, jednatel občanského sdružení Velkomoravané.

Oblíbenou zábavou účastníků Veligradu byl velkomoravský trojboj, jehož disciplíny se z roku na rok mění. Letos to byla stejně jako loni převlaka monoxylu proti svahu, ručně tesané lodi z jednoho kusu dřeva, která šest let zdobila hladinu Konventního rybníka pod skanzenem.

„Siláckou disciplínu takzvaného hodu ‚knězem' na dálku, což byl dubový špalek o váze sedmdesáti kilogramů, jsme letos nahradili přetahovanou lanem o kus špalíku a napínavý byl i bojový turnaj na nože," sdělil jednatel Velkomoravanů.

Tisícovka návštěvníků festivalu mohla v průběhu víkendu v oživeném slovanském hradišti navštívit historické tržiště, zhlédnout ukázky dobového života a řemesel, zúčastnit se tematických přednášek a řady aktivit pro děti i dospělé. Novinkou byl letos koncert polské kapely JAR, hrající na motivy severské a jiné dobové hudby.

„Při desátém ročníku festivalu je třeba připomenout, z jak skromných začátků se dostal na dnešní vysokou úroveň. Počtem účastníků akce z naší vlasti i ze zahraničí se dostáváme na hranici její kapacity. Velkomoravané zase hostům oplácejí účast na jejich akcích," uvedl Luděk Galuška, archeolog Moravského zemského muzea Brno, odborný poradce festivalu a jeho moderátor.

Zlatým hřebem víkendové akce bylo zhlédnutí válečníků v raně středověké bitvě Veligrad 2015 – Boj o hradiště, jejíž scénář se v jubilejním ročníku neopíral o skutečnou historickou událost.

„Byl trochu odlehčený a nesl název Zlý sen Svatoplukův. Přizvali jsme si do boje i kamarády Vikingy, kteří tu byli naposledy před pěti lety," prozradil Jaroslav Křivánek.

Dva velmožové z Velké Moravy, Svatopluk (Jaroslav Křivánek) a Hnojen (Ondřej Stýskal), jednali o velkém obchodu a dostali se při tom do sporu, při němž se lehce chytli pod krkem. Jejich družiníci je v tom nenechali, takže se také mezi sebou trochu potloukli. Nechtěli se zabít, ale udělat obchod, o němž se už dlouho jednalo. Dozvěděli se o něm loupežní Vikingové, kteří táhli okolo a přišli si vedeni velkým járem Maximusem pro kořist.

Válečníci se pobili, ale nakonec se domluvili, že zakopou válečnou sekyru. A pak došlo k předání velkého pokladu Svatoplukovi, jímž byla ošklivá, tlustá a vousatá žena, která začala Svatopluka uhánět. Její role se zhostil člen Velkomoravanů s věnečkem a rouškou přes obličej. A v tom se Svatopluk, který si kupoval nevěstu, ze zlého snu probudil a byl šťastný, že má vedle sebe krásnou manželku.