Průvodkyně chrámem Alexandra Chytková a Anežka Jelínková ukázaly návštěvníkům sakrální památku se svým geniem loci nikoliv jako neživotné posvátné místo, ale jako prostory k setkávání lidí bez zřetele na jejich náboženský názor.

„Ačkoliv nejsem věřící, na velehradské Noci kostelů jsem už potřetí. Mám úctu k této památce i její historii. A to je to, co mě v bazilice oslovuje," svěřil se Karel Plíšek ze Zlína.

Ocenil, že večerní program byl zahájen společnou dětskou mší svatou s kytarovým doprovodem dětské scholy, po níž teprve začala netradiční prohlídka chrámu pro rodiče s dětmi, která nesla název Bazilika pod lupou.

V průběhu noci pak v posvátném prostoru baziliky zazněly liturgické písně v podání Dětské cimbálové muziky Džbánek z Tupes. Po nočních prohlídkách bočních kaplí baziliky, které se loni dočkaly restaurování, začaly stoupat kostelem tóny písní, které zapěla schola Nekonečno z Dolního Němčí. Po dvaadvacáté hodině zazpíval velehradský mužský chrámový sbor gregoriánský chorál.

Třicet minut po dvaadvacáté hodině rozezvučel varhanní píšťaly varhaník Jakub Macek, které vdechly život chladné bazilice, ale také v ní navodily posvátnou atmosféru, která se stala pro návštěvníky nezapomenutelným zážitkem.

Lidé mohli v průběhu večera nahlédnout do chrámového prostoru, který je vyhrazen kněžím, například kolem hlavního oltáře nebo do sakristie.

Tam si mohli prohlédnout liturgické předměty, Zlatou růži, knihy či roucha kněží. V křížové chodbě si mohli kluci a holky také vyrobit královskou korunu. V pátek večer byl otevřen také kostelík Zjevení Páně, známý spíše jako Cyrilka, v němž byla k vidění výstava nazvaná Volím si Sofii.

„Velehradská farnost připravila pro nás návštěvníky zajímavý program, nikoliv povrchní masovou atrakci," konstatoval s uspokojením Martin Křivák.