Komu je velehradská bazilika zasvěcena a proč?

Bazilika je zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrilu a Metoději. První zasvěcení bylo již v roce 1228, a to podle tradice mnichů cisterciáckého řádu, kteří k Panně Marii měli velkou úctu. Patrocinium sv. Cyrila a Metoděje bylo přidáno v roce 1932 po vyhlášení těchto světců za spolupatrony Evropy. A právě Velehrad je takovým tím mostem mezi východem a západem.

Co je pro vás jako faráře z historického hlediska nejdůležitějšího?

Myslím, že z historického hlediska byla nejdůležitější událostí stavba kostela, která byla spojená se smírem dvou bratrů Přemyslovců. A tak nějak ten smír stále v historii pokračuje ať už unionistickými sněmy, setkáváním různých národů při národní pouti a podobně.

Pokolikáté se bazilika Noci kostelů účastní?

Do Noci kostelů se letos zapojíme již po šesté.

Co je podle vás v bazilice nejzajímavější?

Je těžké vybrat, co je nejzajímavější. Ale asi chórové lavice, protože nejsou v každém chrámu.

Které místo máte vy v bazilice nejradši?

Presbytář.

VIZITKA P. PETRA PŘÁDKY

Petr Přádka se narodil 16. dubna 1961 v Čeladné. S rodiči žil ve Frenštátě pod Radhoštěm. Už jako student tamního gymnázia si přál stát se knězem. Teologii vystudoval v Litoměřicích a na kněze byl v roce 1987 vysvěcen v Olomouci světícím biskupem a apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze Josefem Vranou. Jeho prvním kaplanským místem byl Frýdek (bez Místku). Pak se stal farářem v Mohelnici, pět let působil jako spirituál na biskupském gymnáziu v Brně, dva roky byl na teologických studiích v Innsbrucku a půl roku prožil na Filipínách. Tři roky kněžského života strávil u kostela sv. Ignáce v Praze. Duchovním správcem Římskokatolické farnosti na Velehradě je od roku 2003.