„Člověk s velkým srdcem, vynikající pedagog a psycholog. Miluje svoje studenty, věří jim a dokáže je vést tak, aby ztratili ostych, otevřeli se a dokázali tak ze sebe dostat to nejlepší.“ Miroslava Krumpolcová o Václavovi Hudečkovi

„Projekt začíná  slavnostním Zahajovacím koncertem v pondělí od 19:30 hodin v MěDk v Luhačovicích. V programu se  představí Václav Hudeček s loňským vítězem Davidem Hernychem. Hosty večera budou pěvci Barbora Řeřichová a Jiří Přibyl spolu s komorním souborem Barocco sempre giovane,“ sdělila ředitelka  Spolku V. Hudečka  

Již tradičně se se všichni studenti představí veřejnosti všichni studenti na třech absolventských koncertech. V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích se v sobotu 31. července od   19:30 představí dvě absolventky Akademie Markéty Vokáčová a Dominikusová s klavírním doprovodem prof. Lukáše Klánského. O den později 1. srpna od 18:00 v barokním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě se posluchači mohou těšit opět na Václava Hudečka, studenty, hosty bude trumpetista Marek Zvolánek, varhaník Pavel Svoboda a sopranistka Barbora Řeřichová. 

Vítěz letošního ročníku získá mistrovský nástroj, housle které pro tuto příležitost postavil Mistr Jaroslav Kohout a od něj je zakoupil sponzor, který housle vítězi věnuje. 

Studenti spolu s Václavem Hudečkem oslaví jubileum Akademie poněkud netradičně, před prvním  absolventským  koncertem pondělí 2. srpna v 18.30 hod zasadí u MěDk Elektra Strom Akademie Václava Hudečka, slavnostního aktu se zúčastní také starosta města Luhačovice Marian Ležák. 

Dne 6. srpna v 19:30 hodin v první části Galakoncertu  se uskuteční slavnostní ceremoniál  s vyhlášením výsledků a předáním cen. Svoji cenu předá také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který převzal záštitu nad celým projektem. 

Účastní se  celkem 17 studentů z celé ČR - 7 dívek a 10 chlapců. 

Akademie v otázkách a odpovědích 

Miroslava KrumpolcováMiroslava KrumpolcováZdroj: Deník/ Jan KarásekKolik studentů už akademii  absolvovalo? 

Asi čtyři stovky studentů. Někteří jenom „nakoukli“a zjistili, že jen talent nestačí a je třeba obrovské úsilí a píle. „Zkrátka je to řehole. Pokud půjdete ulicemi Luhačovic a potkáte mladé lidi s mozoly pod bradou, tak to jsou oni, naši studenti,“ říká Miroslava Krumpolcová. 

Z absolventů se stali koncertní mistři, učitelé i profesoři houslové hry.  Třeba Josef Špaček nebo Jan Mráček, který na akademii  jezdil od desíti do osmnácti let. Začínal jako malý zlobivý kluk a nyní je z něj sólista žádaný na světových pódiích. 

„To mě těší. Nikomu nemusím říkat: Teď běž cvičit. Oni si za tím jdou sami. Jsou si vědomi toho, že setkat se s takovými lektory je úžasné a využívají toho do poslední chvilky,“ doplnila. 

Jaké musí mít student předpoklady, aby byl do Akademie přijat? 

Musí mít talent, píli a chuť na sobě pracovat. Také musí umět zahrát skladby světového houslového repertoáru. Zájemci vyplní přihlášku a s přiloženou nahrávkou ji odešlou. Z obvyklých asi 50 přihlášených je do akademie vybrána asi třetina. 

Jak vypadá obvyklý den studentů? 

Dopoledne mají studenti výuku dle rozvrhu, odpoledne zkouší buď sólově, nebo s doprovodem. Samozřejmě se studenti potřebují i odreagovat, proto chodí plavat či večer si sednou kolem ohně, vytáhnou housle a začnou hrát. Lidé, kteří prochází kolem, začnou jen tak tancovat na chodníku a já mám radost z toho, že tohle můžu sledovat. Je tam úžasná atmosféra. 

Akademie je čtrnáctidenní. To je optimální čas, aby byli studenti schopni pracovat s maximálním nasazením. Spolupráce se studenty však trvá i přes rok. Pan Hudeček na řadu svých koncertů bere své studenty jako hosty a představuje je veřejnosti. Otevírá jim tak dveře na pódia, dostává je do povědomí posluchačů. 

Co čeká toho nejlepšího studenta? 

Součástí slavností jsou absolventské koncerty, ze kterých se poté vybere vítěz letošního ročníku. Konečné rozhodnutí padne po třetím absolventském koncertě. Po jeho konci se sejde odborná porota a rozhodne o vítězi. Ten získává mistrovský nástroj housle v hodnotě sto tisíc korun. 

„Tady chci říct, že Akademie se může realizovat jen díky partnerům, sponzorům a donátorům, Zlínskému kraji, městu Luhačovice a dalším, kterým záleží na výchově nové generace mladých umělců,“ doplnila Miroslava Krumpolcová. 

Jak je akademie financována? 

Akademii podporuje Zlínský kraj a také město Luhačovice. Jinak je všechno otázka sponzorských darů. Je to však stále těžší.

„V dobách, kdy jsme začínali, byli v pozicích manažerů firem lidé, kteří si uvědomovali potřebu budování nové generace virtuosů, reprezentantů kultury.

„Dnes hraje hlavní roli sport, zvláště kolektivní hry, festivaly rockové hudby či pivní slavnosti. Zatím tedy díky osvíceným donátorům žijeme a chci věřit, že projekt má svůj potenciál i do budoucna,“ míní Krumpolcová. 

KONCERTY XXV. ROČNÍKU A K A D E M I E 

26/7 - ZAHAJOVACÍ KONCERT 

19.30 h/ MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 350 Kč 
Účinkují: Václav Hudeček, David Hernych – housle, Barbora Řeřichová – soprán, Jiří Přibyl – basbaryton, Barocco sempre giovane. 

31/7 - NÁVRATY VÍTĚZŮ 

19.30 h/ kostel Svaté Rodiny Luhačovice / Cena vstupenky 250 Kč 
Účinkují laureáti předešlých ročníků Markéta Vokáčová a Markéta Dominikusová, klavírní doprovod Lukáš Klánský 

1/8 - KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU 

18.00 h/ Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě 
Účinkují: Václav Hudeček, David Hernych – housle, Pavel Svoboda – varhany, Barbora Řeřichová – soprán, Marek Zvolánek – trubka, Barocco sempre giovane 
Koncert se koná pod záštitou primátora města Zlín Ing. et Ing. Jiřího Korce a s finančním přispěním statutárního města Zlín.

2/8 - I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč 
V 18.30 hod. zasadí studenti jubilejního XXV. ročníku akademie „STROM AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA“. Slavnost proběhne za účasti hostů a vystoupení studentů. 

4/8 - II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč

5/8 - III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč
Na absolventských koncertech účinkují studenti XXV. ročníku Akademie V. Hudečka, klavírní doprovod Lukáš Klánský

6/8 - GALAKONCERT

19.30 h/ MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 300 Kč
Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů • To nejlepší z Luhačovic – v programu se představí vítěz XXV. ročníku AVH, režie a klavírní doprovod Lukáš Klánský.
Vstupenky budou v prodeji vždy hodinu před koncertem v místě konání.