„Léta 1884 až1898, která Josef Klvaňa strávil jako ředitel českého gymnázia a školní inspektor v Uherském Hradišti, patřila v jeho životě k profesně nejplodnějším a v soukromí k nejšťastnějším. Je to bezesporu důležitá osobnost Slovácka, a proto si ji připomínáme touto výstavou, na které je výběr jeho známých i dosud nepublikovaných fotografií lidového oděvu z konce 19. století,“ zmínila autorka výstavy Krojové eldorádo Helena Beránková z Moravského zemského muzea v Brně. Poznamenala, že fotografie doplňují texty z Klvaňova vlastního rukopisného životopisu, Náčrtky mého životopisu, 1910, 1913.

„S Klvaňovým dílem se setkal každý, kdo se zajímá o kroj na Slovácku. Jeho rozdělení krojů do 28 regionálních typů kroje, či jak on sám používal výraz – do krojových okrsků, dodnes etnografové používají,“ složila Marta Kondrová, kurátorka výstavy poctu a obdiv schopnosti kvalitní dokumentace bez využívání dnešních moderních technologií.

Doktorka Beránková si v závěru svého projevu dovolila trochu patosu a citovala Josefa Klvaňu, jemuž Uherské Hradiště připadalo vždy jako jeho vlastní domov. V Hradišti prožil svá mladá léta, měl v něm plno stejně smýšlejících a stejně starých přátel. Tady byla jeho práce, rozmanitá a vesměs radostná. Proto vzpomínal jen na Uherské Hradiště.

„Josef Klvaňa však ve městě, které miloval, nemá ani pamětní desku a ani po něm není pojmenována ulice či náměstí. Můžete-li to někdo z auditoria napravit – velice se za to přimlouvám,“ nepokrytě svěřila svoji myšlenku Helena Beránková.

Jejím slovům souhlasně přikyvoval ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

„Osobně se domnívám, že Uherské Hradiště dluží nejenom osobnosti Josefa Klvani pojmenování ulice, ale také i dalším osobnostem, které měly k našemu městu vztah. Byl to kupříkladu Alois Pražák, Joža Uprka, ale také pro město nejslavnější Přemysl Otakar II. V Hradišti sice máme Otakarovu ulici, ale měli bychom tu mít ulici Přemysla Otakara II,“ usoudil ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Slavnostní zahájení výstavy, která potrvá do konce června, okořenilo vystoupení kudlovického ženského pěveckého sboru s houslistkou Jitkou Šuranskou a hudebníkem Marianem Friedlem.