Varhannímu koncertu, třetímu ze série šesti koncertů k připomenutí výročí významných církevních osobností v roce 2015, předcházela bohoslužba, kterou celebroval páter Petr Přádka, duchovní správce velehradské farnosti a superior tamního řádu Tovaryšstva Ježíšova. Petr Slinták, koordinátor kulturních aktivit poutního místa Velehrad, připomenul posluchačům před vlastním koncertem život a dílo světce Ignáce z Lyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Zmíněný řád stejně jako ty rytířské, avšak pouze duchovní silou, hájí a šíří křesťanství.

„Jezuité mají od roku 1890 na starosti správu velehradského poutního místa. Po nedobrovolném přerušení činnosti v období komunistické diktatury opět působí na Velehradě od roku 1990," informoval Petr Slinták.

A pak už mohli příznivci varhanní hudby vychutnávat skladby sedmi světových autorů, jakými byli kupříkladu Johan Caspar Kerll, Juan Bautista Cabanilles, Antonio Soler či Felix Mendelssohn Bartholdy. Díky jednatřicetiletému koncertnímu varhaníkovi Michaelu Bártkovi, který pravidelně vystupuje nejen v naší vlasti, ale také ve Francii, Nizozemí a Německu, se skladby dobově tak vzdálené staly překvapivě velice živé a zajímavé, což bylo skutečně dáno jeho jedinečnou interpretací.

Varhaník Bártek, rodák z Brna, začal hrát a klavír v sedmi letech. Vystudoval varhany na brněnské konzervatoři, v letech 2005 až 2009 byl studentem Janáčkovy akademie múzických umění a absolvoval také magisterské studium varhan na Akademii múzických umění v Praze. Od podzimu loňského roku je studentem Bernharda Haase na Vysoké hudební škole v Mnichově. V současné době žije mladý varhaník ve Štrasburku. Učí hru na varhany na Protestantské varhanní škole a v hudební škole města Sarre-Union. Jako liturgický varhaník působí v konzistoři Robertsau – sv. Matouš Štrasburk.

„Bylo pro mě ctí, že mi byla poprvé dána možnost koncertovat na varhany ve velehradské bazilice. Jsou úžasné," svěřil se Michael Bártek. Byl nadšený, že se mu poštěstilo, že při svém koncertu mohl nechat rozeznít víc než pět a půl tisíce píšťal rekonstruovaných varhan, jenž snesou srovnání s těmi nejlepšími v Evropě.

„Před sebou má mladý varhaník určitě slibnou budoucnost. Při koncertu Michaela Bártka jsem se setkala s výsostně čistým a precizním varhanním podáním," vysekla mu poklonu Jiřina Křívová ze Zlína.