Po úvodním slově velehradského faráře P. Petra Přádky, který připomenul účastníkům koncertu světcův odkaz, zaznělo bazilikou v podání Jakuba a Františka Macka mladšího deset varhanních skladeb od předních světových hudebních skladatelů.

Skladby Ave Maria, Domine Deus, Píseň nábožnou a Biblické písně zazpívala za doprovodu varhan Ivana Zámečníková.