Koledou Nesem vám noviny zahájilo koncert z balkonu žesťové kvarteto ve složení Martin Pavluš, Adam Jašek a Filip Kapounek. V průběhu večera postupně zazněl klavír, flétny, violoncello či klarinety. Zážitkem byly skladby na varhany v podání Radka Náplavy a Jakuba Koláře. Kromě sólistů hudebního oboru a žesťového kvarteta se představil i smyčcový orchestr pod taktovkou Drahomíry Stránské a celý večer zakončila koledami cimbálová muzika ZUŠ s primášem Ondřejem Bazalou (na snímku).

Martina Gogolová