Jen samotného starostu Uherského Hradiště pro tentokrát nahradil místostarosta Zdeněk Procházka, který zároveň Stanislava Blahu z důvodu nemoci omluvil. A právě Zdeněk Procházka v půli programu k publiku promluvil. „Přeji vám všem hlavně zdraví, zdraví, zdraví," vyzvedl jeden z nejdůležitějších faktorů lidského života místostarosta. Mimo to také divákům popřál hodně osobní spokojenosti, která se naopak odrazí i ve spokojenosti samotného města. Po většinu večera však slovo patřilo hudebníkům. Zaplněnému sálu Reduty se představil Slovácký komorní orchestr. Sólo na housle patřilo Ivaně Kovalčíkové, sólo na cimbál pak Barboře Jagošové. Na programu bylo mimo jiné i Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho.