Za touto akcí stál houslista Jiří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr. „Jsem rád, že jste se dnes sešli v takovém počtu, abyste si vyslechli naši hudební budoucnost. Tedy vystoupení absolventů a žáků místních základních uměleckých škol společně se Slováckým komorním orchestrem," uvítal diváky Jiří Pospíchal. Pak už si posluchači mohli vyslechnout například Koncert pro klavír od Isaaka Berkoviče v podání klavíristky Emílie Pospíchalové či Mazurku od Emila Mlynarskeho v režii houslistky Viktorie Pipalové.