Pětičlenná komise odborníků složená z Petra Kleina, Josefa Bazaly, Petra Vozára, Ivana Marčíka a Miroslava Vymazala hodnotila zpěv, nářečí, výraz, cifry, regionální styl, kompozici nebo vzhled kroje.

"Soutěžící musí zazpívat jednu sloku, zatancovat ale musí tři sloky. Záleží na každém, jestli zazpívá jednou nebo dvakrát,"vysvětlil pravidla soutěže moderátor akce Boris Papp. Mezi soutěžící převažovali domácí, ale přijeli i zástupci z Bojkovic nebo Uherského Brodu.

Soutěžícím a následně i dalším tancechtivým hrála pod nohy cimbálová muzika Mladí Burčáci. Svého vítěze vyhlásila pak i porota složená z diváků. Pořad Bez bab ale nebyl jen o verbuňku, příchozí viděli ukázky i dalších mužských tanců.

Bývalí členové VUS Ondráš předvedli tance z Rumunska a hosté ze Slovenska, Bratia Briakovci a bývalí členové souboru Jánošík, Podpolianské rozkazovačky nebo Fogáš. Vystoupili také Staroměští mládenci, které doprovodila cimbálová muzika Bálešáci.