Dvouhodinovým programem provázel člen redakční rady Malovaného kraje a publicista Petr Slinták, jenž se spolu s ostatními aktéry besedy zaměřoval na jejich literární tvorbu, včetně propojení s časopisem Malovaný kraj. Závěrečná část setkání byla věnována 900. výročí připomenutí historické bitvy na Luckém poli v roce 1116. „Bude dobré, když se tato historická událost dostane více do povědomí široké veřejnosti," poznamenal Petr Slinták.