„Provoz skanzenu není nijak dotčen a neomezí o víkendu ani 11. ročník historického festivalu spojeného s raně středověkými bitvami z období Velké Moravy," řekli režisér filmu Maxmilián Petřík s vedoucím centra Slovanské archeologie Moravského zemského muzea Luďkem Galuškou.

Na půdě archeoskanzenu a v jeho okolí se natáčí všechny hrané scény. Objeví se v nich především členové občanského sdružení Velkomoravané, ale i další moravské, české, slovenské, polské a německé skupiny oživlé historie, které se o víkendu zúčastní hromadných scén Boj o Veligrad a následných bojových ukázek.