Bohoslužby, celebrované novým správcem farnosti P. Janem Surowczykem se za slunečného letního počasí zúčastnil početný zástup místních věřících, z nichž řada byla v krojích. Kaple letos oslaví úctyhodných 200 let existence.

„Ve Státním archivu v Uherském Hradišti byla nalezena listina o vzniku této památky. Většina textu byla nečitelná, ale podařilo se zjistit, že kapli si nechal postavit na svém poli v Uhliskách v roce 1816 sedlák Jan Popelka. Povolení ke stavbě dostal od arcibiskupského úřadu v Olomouci. Listinu vyhledal a text upravil duchovní správce P. Jan Hrudík. O kapličku se starají místní lidé a udržují ji pořád v krásném stavu," řekla Slováckému deníku Barbora Macková z Informačního centra Strání.