S kresbou začal koketovat ještě před tím, než poprvé usedl do lavice základní školy. Podporovali ho v tom i rodiče, kteří nejen jemu, ale i jeho bratrovi kupovali k narozeninám, svátkům či Vánocům náčrtníky, pastelky a vodové barvy „Dodnes mám doma schovány své první dětské kresbičky. Jako malý kluk jsem rád maloval trpaslíky, vojáky, posléze také husity a rytíře. Ti přišli na řadu poté, co můj táta, coby ,nedělní malíř´, maloval obraz bitvu u Lipan. Při něm jsem vytvořil v šesti letech první olejomalbu," pootevírá Milan Bouda dveře do svého útlého dětství.

Pak jej nějaký čas držely svými drápky tempera, akvarel a krajinomalba. I když uvažoval o studiu na umělecko-průmyslové škole, respektoval doporučení svých rodičů, aby se vyučil řemeslu. Absolvoval tedy učební obor ve Zbrojovce Uherský Brod, pak ve městě Komenského vystudoval střední průmyslovou školu strojní. „Průmyslovka mně dala do vínku přesnost a pečlivost. Abych pravdu řekl, na umělecko-průmyslovou školu se mi moc nechtělo, protože bych na ni musel dojíždět do Uherského Hradiště. Já tehdy hrál druhou ligu v basketbale a skloubit jej s dojížděním na ,umprumku´ a s jejím studiem by asi nešlo," zamýšlí se autor kreseb, koláží a ex libris.

Basketbal hrál závodně až do svých čtyřiceti let, ale proslul přesahem i do jiných oborů. Stál u kolébky brodského Divadla malých forem, jemuž věnoval hodně ze svého volného času. Je předsedou pětatřicetičlenné party lidí nesoucí název Uherskobrodští patrioti. Mají své město rádi, umějí naslouchat lidem v něm žijícím, nezištně pro Brod pracují a pomáhají mu.

Milan Bouda pracoval několik desetiletí v brodské Zbrojovce jako zásobovač a vedoucí propagace. V jeho životě se střídaly etapy, kdy se malování věnoval víc, jindy méně. Kresbu, o níž říká, že je základem výtvarného umění, studoval u brodského akademického malíře Josefa Běhůnka. „Umění, toho bujného oře, je těžké si osedlat. Podaří-li se to, snažím se udržet co nejdéle v sedle," svěřuje Milan Bouda svoje motto.

Podotkne, že o svých kresbách, kolážích, grafikách a ex libris si nevede žádnou evidenci. Prozradí však, že svojí tvorbou je zastoupen v Muzeu moderního umění A. Warhola ve slovenských Medzilaborcích, ale také v soukromých sbírkách v Holandsku, Itálii a Japonsku.

Související Za uměním výtvarníků z pomezí na Velehrad