Při premiérovém pátečním koncertu třímal dirigentskou aktovku čtyřicetiletý Eduard Tomaštík, sbormistr, dirigent, tenorista a cimbalista, který je uznávaným odborníkem na takzvanou poučenou interpretaci barokní hudby. Zlínské pěvce vede devátým rokem.

Při koncertu zpíval s komorním smíšeným sborem nejnižším mužským hlasem, basem, Miroslav Hromádka. Na kopii historických varhan z 18. století doprovázel sbor Marek Čermák, na barokní čelo Věra Kousalíková a na barokní housle Pražan Vít Mermut s Martinem Flašarem z Brna.

„Před dvěma roky přišel někdo ze sboru s nápadem pořádat tříkrálové koncerty. Asi proto, že sbor v čase Vánoc, od 20. do 26. prosince, se prezentoval na veřejnosti vánočními koncerty. Ty tříkrálové nejsou zatím tak zavedené," objasnil sbormistr vznik poměrně netradičních koncertů, vážících se k tříkrálovému období.

Komorní sbor Canticum Camerale začal podle něj s nácvikem Tříkrálového koncertu na podzim loňského roku. „Sboristé si koncert nacvičí pod vedením některého z členů, já za nimi přijedu na zkoušku poté, když koncertní projekt umějí," vysvětlil Eduard Tomaštík, který se sborem pracuje pouze projektově.

Zlínský komorní smíšený sbor nadělil v hodinovém programu svým posluchačům krásný, hluboký a trvalý umělecký zážitek. Sedmdesát procent koncertu bylo sestaveno z písní a liturgické hudby Adama Michny z Otradovic. „Adam Michna je u nás známý vánočními písněmi, ale také liturgickou hudbou, která je sice velmi zajímavá, ale není mezi lidmi zase tak známá. Proto se ji sbor snaží šířit," dal nepokrytě najevo sbormistr.

V podání sboru zazněly Michnovy písně O narození Pána Krista, Laudate pueri, Vánoční magnét a střelec a O svatých třech králích. Od Giovanniho Legrenziho si posluchači vyslechli sonatu La pia, od Carla Luythona Fugu suavissimu a od Giovanniho Battisty Alouisiho Litanice a sette voci. Potleskem si po hodinovém koncertu vyžádali posluchači jeden přídavek.

„Zlínský sbor i hudebníci si mě podmanili pěkným programem, ale zapůsobilo a mě i mimořádně silné charizma sbormistra," popsala své pocity z koncertu Jiřina Valíčková z Uherského Hradiště. Slovy chvály na adresu sboru a hudebního doprovodu nešetřil ani Jiří Čoupek s manželkou a dcerou.