Ačkoliv v Boršicích plesaly děti v krojích počtvrté, krojový ples v regionu pod Buchlovem měl už svůj pátý ročník. Ten premiérový se uskutečnil v roce 2014 v sále buchlovické restaurace u Páva. Jeho organizaci si vzala na svá bedra Lenka Rašticová, vedoucí Děcek z Buchlovic, spolu s jejich vedoucími a rodiči dětí.

„Na plese tehdy vládla vynikající atmosféra, ale sál byl pro krojované děti, jejich rodiče a příbuzné nedostačující. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s dětským folklorním souborem Pentlička z Boršic a od druhého ročníku pořádáme dětský krojový ples v Boršicích. Spolupráce se nám osvědčila,“ neskrývala radost Lenka Rašticová.

Pátý dětský krojový ples důstojně navázal na své předchůdce a přispěl k oblibě této svým charakterem ve velkém stylu pořádané akce. Na ni si Děcka z Buchlovic a Pentličky z Boršic pozvaly Malou chasu z Rohatca, cimbálovou muziku Fanynku z Mutěnic, Čutoru z Tupes, Dolinečku II ze Starého Města. Navíc ještě na ples přijel dětský folklorní ansámbl Kameňáček z Ostrožské Lhoty a Děcka z Vážan.

„Na plese vládla nádherná atmosféra. V pásmech písniček a tanců krojované děti dokázaly, že láska k lidovému umění se v nich pevně zakořeňuje. Mladší skupina našich dětí se na plese představila řemeslnickými tanci, starší skupina vrtěnými, což je podlužácký regionální tanec,“ svěřili se Dita a Jakub Slezákovi, vedoucí Malé chasy z Rohatca.

Mezi slavnostní okamžiky plesu patřilo vyhlášení krále a královny parketu. Stali se jimi Lenka Šottlová s Adamem Vysloužilem z dětského folklorního souboru Děcka z Buchlovic. V takzvané dětské mašličkové volence, při níž vyzývali k tanci své rodiče, prarodiče a další dospělé návštěvníky bálu, si vytancovali nejvíce mašliček. Ty jim za vyzvání k tanci dospělí kupovali a špendlili je na jejich hruď.

Na plese v sobotu chyběla dlouholetá vedoucí Pentličky Jana Gabrielová. Den před bálem porodila v hradišťské nemocnici své první dítě. „Jmenuje se Madlen. Její porodní délka činila 3130 cm, délka 50 cm,“ řekla s nadšením Helena Veselá, maminka prvorodičky Jany a předsedkyně komise pro kulturu a školství v obci.