Už počtvrté zasedne v odborné porotě ve Starém Městě jeden z nejlepších slováckých verbířů posledního desetiletí, čtyřnásobný vítěz strážnického finále, devětadvacetiletý Staroměšťan Erik Feldvabel.

Dědí se tancování slováckého verbuňku ve vaší rodině, jak se říká, z otce na syna?

V mém případě padlo jablko daleko od stromu. Je pravdou, že maminčin bratr působil nějaký čas ve folklorním souboru Dolina a moje babička – Gahurová – se celý život věnovala šití krojů, v nichž jsme jako děti chodívaly při různých slavnostních příležitostech. Ale jinak jsem žádný taneční vzor neměl. Když mi bylo deset let, stal jsem se členem Dolinečky a setrval jsem v ní pět let. Pak si mě stáhl do Doliny její vedoucí Josef Bazala, nynější starosta města. Tam jsem prošel pomyslnou taneční školou a poznal jsem se tam i se svojí manželkou.

Do verbování jste se tedy vrhl po hlavě?

To zase ne. Do krásy cifer mě zasvětil Jožka Bazala a pak mě poslal do soutěže. Bylo to v roce 1995. Mezi zkušenými tanečníky jsem získával verbířské ostruhy. O rok později jsem v regionálním kole ve Starém Městě zvítězil a obhájil prvenství i v dalším ročníku.

Stal jste se králem verbířů nejen ve Starém Městě, ale i ve Strážnici. Kolik let jste vládl tanečníkům verbuňků na Slovácku, Podluží a Horňácku?

Ve Staré Městě jsem zvítězil čtyřikrát a stejného počtu vítězství jsem dosáhl i ve Strážnici. Tam jsem si v roce 1997 poprvé vyverboval jako voják základní služby, tančící ve vojenském uměleckém souboru Ondráš, třetí místo. V Ondráši se mně dostalo velmi dobré taneční průpravy, nikoliv ale v tanci slováckého verbuňku. Ve Strážnici jsem tedy zvítězil v letech 1998 až 2000, v roce 2001 jsem skončil druhý a v následujícím roce jsem do soutěže nešel. V roce 2003 jsem soutěžně verboval ve Strážnici naposled. Odnesl jsem si z ní nejen prvenství v soutěži verbířů, ale i cenu diváka a ceny odborné i seniorské poroty.

Kdy vám Strážničtí nabídli funkci porotce?

Bylo to právě po skončení verbířského finále v roce 2003. Nebyla to ještě funkce porotce, ale jejího asistenta, v níž jsem byl ale až o rok později. Cílem bylo omlazení porotců. Rok nato už jsem byl členem poroty. Zasedl jsem v ní i vloni a budu v ní i letos.

Na co klade porota ve Strážnici největší důraz?

Především na regionální čistotu tance. Hodnotí se také intonační čistota předzpěvu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu při něm. Dále porota posuzuje náročnost, pestrost, množství, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl, ale také prostorové uspořádání, kompozici a gradaci tance a mimo jiné také vzhled kroje. Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení verbíře je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně, přičemž nejméně jedna sloka musí být zpívaná a minimálně tři sloky tančené.