Inspirací mu byly lidové písně a říkadla a jeho láska vycházející z touhy po domově. Právě spojení lidové písně v orchestrálním, klasickém pojetí vycházející z tradičních folklorních her, tanců, legend a pohádek jsou symbolem daného díla. V tomto unikátním projektu vystoupí děti z tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiště a dětského folklorního souboru Hradišťánek. Celkem se na pódiu vystřídá více než 140 dětí ve věku od 6 do 18 let. Autorkami pořadu jsou Jana Trubačíková a Gabriela Směřičková.

Součástí projektu je výstava dětí z výtvarného oboru ZUŠ v Uherském Hradišti ze tříd Radmily Doskočilové, Jany Tvrdoňové, Martina Šimčíka a dětí z fotografického oddělení ze tříd Marka Malůška. Mladí výtvarníci hledali inspiraci v říkadlech, pohádkách a legendách, které zaznívají v díle Bohuslava Martinů Špalíček. Fotografie zachycují průběh nácviku jednotlivých choreografií a zákulisí tvorby představení.

Autor: ADÉLA KOTKOVÁ

Související VIDEO: Podívejte se na Špalíček v podání našich dětíNa 130 dětí připomene dílo Bohuslava Martinů