Již tradiční Novoroční koncert s přípitkem se starostou Uherského Hradiště pomyslně přivítá a zahájí nový rok v Redutě o půl osmé večer.

„Nejslavnější skladba Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob zaznívá v mnoha podobách po celém světě. Využít nástroje tak specifické, jako je cimbál, s tím se leckde posluchači nesetkají. Není to tak troufalé, jak se může na první pohled zdát, barevnost cimbálu jedinečně koresponduje se zvukomalbou, kterou Vivaldi vykresluje scény jednotlivých ročních období," představil koncert zakladatel Slováckého komorního orchestru David Hrubý.

Koncert dramaturgicky připravili David a Kristina Hrubých. V sóle na housle se představí Ivana Kovalčíková a ve hře na cimbál Barbora Jagošová. „Kde jinde by se mohla myšlenka zapojit cimbál zrodit než na Slovácku, a kdo jiný by ji mohl přivést k životu, když ne Slovácký komorní orchestr," dodal na závěr Hrubý. 

ANDREA GABRIELOVÁ