„Stovky fotografií od roku 1914 až po současnost mapují život Slováckého muzea, ale také města Uherské Hradiště, protože spousta důležitých událostí ve městě měla vliv právě i na činnost naší instituce," poznamenal ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec ve středu 12. listopadu na slavnostním představení knihy veřejnosti, které se uskutečnilo v hlavní budově Slováckého muzea v uherskohradiš­ťských Smetanových sadech. Podrobnosti k obsahu díla sdělil publicista a spisovatel Jiří Jilík.

„Publikace, členěná chronologicky do čtyř částí, dělá čest svému názvu a vývoj muzea mapuje od nejaktuálnější současnosti až k samotným počátkům jeho fungování," uvedl Jiří Jilík. První část knihy je věnována čtvrt století mezi lety 2014 – 1989, druhá se zabývá obdobím roků 1989 – 1945, třetí část představuje muzeum mezi lety 1945 – 1931 a poslední čtvrtá část publikace zachycuje nejstarší období Slováckého muzea v letech 1931 – 1914. Mezi fotografiemi jsou rovněž zařazeny snímky šéfredaktora Slováckého deníku Pavla Bohuna a spolupracovníka Slováckého deníku Zdeňka Skaličky.