Tato instituce, která má statut Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, se již pyšní dvěma cenami Gloria musaealis, které jsou muzejní obdobou divadelní Thalie, a rovněž šesti cenami České národopisné společnosti. Ocenění převzal na strážnickém stadionu Bludník z rukou zástupců společnosti ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec a vedoucí etnografického oddělení muzea Marta Kondrová.

„Cenu národopisné společnosti pokládáme za vysoce prestižní a velmi si jí vážíme. Především proto, že je udělována na základě ankety, které se účastní významné oborové a vědecké instituce i jednotliví odborníci z celé republiky. Získáváme tím jakousi známku odborné kvality, která má pro nás skutečně velkou hodnotu," uvedl k veřejnému uznání výsledků práce instituce Ivo Frolec. (bae)

Související 100. let Slováckého muzea v Uherském Hradišti