Ta začíná tím, že Gál nesmaže email plný Matějových protižidovských výpadů, ale se vší vážností na něj odpoví.

Následuje léta trvající dialog, v němž se oba přou o odpovědi na otázky, jež považují za klíčové pro evropskou civilizaci.

Je stále nositelkou hodnot? Sdílí naše současná společnost nějakou vizi? Pod pomyslnou režijní taktovkou Michala Skočovského jde o unikátní dokument mezí toho, jak jsou si dva zcela rozdílní lidé schopni porozumět.

„Hra nastolila spoustu otázek a poukázala na velké množství problémů,“ řekl po zhlédnutí představení fotograf Jindřich Štreit s tím, že jsme doslova obklopeni ploty mezi jednotlivci i celými skupinami.

Na Matějovu filozofickou otázku, co je pro Evropana nejdůležitější, Štreit odpovídá jednoznačně.

„Jsem přesvědčen že v našem životě je nejdůležitější kromě lásky svoboda. Svoboda v celém svém spektru,“ řekl Štreit na vernisáži výtvarných děl Stanislava Nemravy, jež následovala po více než sto minut trvající hře.

Přes ploty – dokumentární drama ve Slováckém divadle
Přes ploty – dokumentární drama ve Slováckém divadle
Režisér Michal Skočovský (vlevo)
Režisér Michal Skočovský: Mým cílem není šokovat