Přesto však věrni názvu sympozia zamířili i letos za inspirací do uherskohradišťských ulic. Obyvatelé a návštěvníci města se v těchto dnech proto mohou potkat s malíři se skicáky, jak zaznamenávají jeho architektonickou krásu. Na závěr setkání pak 14. srpna zahájí výstavu děl vzniklých na sympoziu. „Setkání má být tvůrčím impulzem vedoucím k vzájemné konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických postupů všech účastníků,“ poznamenal ředitel Klubu kultury a hlavní organizátor akce Antonín Mach.