Za ty roky se na festivalu vystřídalo 160 dětských folklorních souborů a dalších 130 kolektivů, podílejících se na doprovodných programech. Každoročně se do Kunovic sjede kolem sedmi stovek účinkujících dětí. Přijíždějí z Čech a Moravy, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Arménie, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Makedonie, Řecka, Itálie, Mexika. Letos mimo už zmíněné přibude Srbsko a Indie. Celkem se v Kunovicích představí osm zahraničních souborů.

Třešničkou na dortu bude letošní národní přehlídka dětských verbířů. Ti se představí v sobotu 16. června na Zelném trhu v Uherském Hradišti.

Kde a kdy vůbec vznikla první myšlenka uspořádat v Kunovicích takový festival?

Festival vznikl před čtrnácti lety opravdu z velkého nadšení! Nejzásadnější byla chuť několika lidí, kteří ukončili aktivní činnost v souboru Kunovjan. Na vzniku festivalu se podílely také jejich děti v dětských folklorních kolektivech. Hodně pomohly i podstatné změny v zájmovém hnutí po roce 1990 i vše ostatní, co ta doba přinášela, včetně jakési „devastace” lidskosti, což se začalo odrážet pozvolna i v dětském chování. To vše nás nenechalo v klidu. Rozhodli jsme se vytvořit příležitost pro příjemné a smysluplné zhodnocení času, ve kterém se nejen děti, ale i dospělí věnují ušlechtilému zájmu, obohacují své poznání, uvědomují si životní hodnoty… Přáli jsme si vytvořit do budoucna obdobu Dětské Strážnice, která v té době ještě neexistovala.

Každý ročník festivalu byl jiný. K jakým změnám za ty roky došlo?

Nejdůležitější změnou byla od 2. ročníku garance a záštita festivalu. Je to velké vyznamenání pro tým lidí a uznání práce, za níž se postaví a respektuje ji město Kunovice, města Uherské Hradiště a Staré Město. Změnu zaznamenala i skladba festivalu, která je tvořena společensko-propagační, sociální a reprezentační částí, různými soutěžemi a zajímavými programy pro děti.

Máte připraveno i něco úplně nového?

V letošním roce zaznamenala významný krok verbířská soutěž, která byla radou a znalci verbuňku při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici doporučena a uznána jako Národní soutěž dětského verbuňku, kterému v uplynulých měsících předcházela regionální kola po celém Slovácku. V Uherském Hradišti se v rámci festivalu představí u úžasné „Červinkovy zdi“ na Zelném trhu na třicet nejtalentovanějších verbířů z Hradišťska, Brodska, Kyjovska, Strážnicka, Podluží a hanáckého Slovácka. A to je vynikající nejen pro děti samé, ale také ocenění naší práce. Navíc se nám za dobu trvání festivalu podařilo natočit dvě cédéčka, vydat zpěvníček a každoročně připravit zajímavý sestřih toho nejlepšího z festivalu na DVD.

Ohlasy návštěvníků jsou kladné nebo i záporné?

Festival se stal jedním z prestižních iniciativ uherskohradišťského souměstí a Zlínského kraje. V letošním roce mu bude udělen statut řádného člena CIOFF, je prezentován v kalendáriu této mezinárodní kulturní nevládní organizace, Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Za velkou poctu považujeme návaznost na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, kde se představují nejlepší zpěváci a verbíři. Stejně důležité je pro nás nadšení a kladná kritika zúčastněných kolektivů a předně také rostoucí zájem divácké a posluchačské veřejnosti, který je pro pořadatele také významným hodnotícím kritériem.

Které pořady byste návštěvníkům doporučila?

Stále větší význam mají pro festival jeho doprovodné aktivity, které zdánlivě s jeho programem nesouvisejí. Se zájmem je sledováno mezinárodní řezbářské sympozium. Letošní ročník je věnován životnímu jubileu vynikajícího řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice, který se řadě řezbářů (nejen) na našem sympoziu stal učitelem a rádcem a oni sami se považují za jeho žáky. Přijedou řezbáři z Moravy, Slovenska, Polska a snad i Itálie. Skvělá atmosféra panuje na Svatojánském jarmarku v Uherském Hradišti, kde se schází na stovku lidových výrobců z Čech, Moravy i Slovenska. Atmosféru dotváří silně obsazená verbířská soutěž i vystoupení zahraničních souborů u Morového sloupu a svou vynikající atmosféru má i soutěž všech choreografií.

Organizace takového festivalu je určitě náročná. Kde berete elán?

Bez nadšení – vlastního a všech lidí kolem, podpory rodin a pevné záštity zástupců státní správy i samosprávy, kulturních institucí i konkrétních osobností, by nebylo možné takový festival zrealizovat. A neméně důležité je při tom nekončícím kolotoči zůstat živý a zdravý a nestárnout na duši, když na těle se musí. V našem týmu dnes pracuje na šedesát dobrovolníků a nadšenců. Společně se ovlivňujeme, obohacujeme a dáváme ze sebe do práce kolem festivalu to nejlepší, co můžeme. I proto je možná také festival hodnocen jako nejsrdečnější dětská aktivita u nás.