Výstava bude jejich osobní výpovědí o vztahu k okolí, k venkovnímu světu a v neposlední řadě nahlédnutím do jejich smýšlení a cítění. „Obecně má výtvarník vztah ke každému dílu. V žádném případě nelze vyzvedávat, co je mému srdci milejší. Tvorba vychází z našich vnitřních pocitů. Někdo si píše deník, já to nakreslím nebo na základě kreseb vznikají prostorové práce," svěřila se Veronika Machová, jejíž díla budou v galerii vystaveny vůbec poprvé.

Za to jejímu otci jsou prostory uherskohradišťské galerie dobře známé. „Svou souhrnnou výstavu jsem tu měl asi před patnácti lety, ale prostředí galerie mi z dob studií, pedagogického působení a spolupráce Slováckého muzea při medailérském sympoziu není cizí," uvedl Jiří Vlach. V plastikách a kresbách výtvarníka se odráží především filozofické náměty, motivy ze světa přírody či záznamy představující zaujetí člověkem.

Vernisáž se uskuteční 8. září v Galerii Slováckého muzea, výstava bude pro návštěvníky dostupná až do pátku 16. září. (sti)