Mezi jeho účastníky jsou ochotnické divadelní soubory Divadlo Brod, SemTamFór, Komenský ochotnický spolek, Lipotvory a Kunovští komedianti. „Po každém představení se diváci mohou zúčastnit diskuse v divadelním baru, kde bude se soubory debata o odehraných představeních, což divákovi může práci souborů ještě více přiblížit," uvedla hlavní organizátorka akce Markéta Štefanová. Informace o přehlídce jsou také na webu: ww.komedyface.blogspot.cz.