Uherské Hradiště zároveň oslavilo první dekádu partnerství s městy Krosno a Skalica. Delegace z Německa, Polska a Slovenska doplnili ještě hosté z Maďarska, tedy z města Sávár, se kterým město váže nejmladší, sedmiletá spolupráce.

„Koncert sboru Svatopluk, Děkanátního pěveckého sboru Mayen - Mendig a Slováckého komorního orchestru byl také připomínkou výročí 120 let od narození dirigenta, národního umělce Zdeňka Chalabaly. V roce 1924 v našem městě založil Slováckou filharmonii, na kterou navazuje i dnešní Slovácký komorní orchestr pod uměleckým vedením Jiřího Pospíchala,“ prozradil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Město Uherské Hradiště má v zahraničí celkem pět partnerských měst (Bridgwater, Mayen, Krosno, Skalica a Sárvár). Za léta partnerství se zahraničními městy došlo k navázání mnohých družebních propojení počínaje uměleckými soubory, studenty, sportovci, přes mateřské školy, dětské domovy, až po vinaře, hasiče, městskou policii či farnosti.