Jeho návštěvníky zvala na taneční parket líbivými melodiemi dechová hudba Ištvánci z Šardic a hradišťská cimbálovka Ohnica. Ve 20.30 hodin se návštěvníkům bálu představili všichni krojovaní, o hodinu později umocnil plesové setkání tanec moravská beseda.

 „Vzhledem k tomu, že na náš ples přijalo pozvání rekordních počet šesti hostujících koleček, a to z Bukovan, Dambořic, Hovoran, Kudlovic, Kyjova a Ostrožské Lhoty, přišlo nám kontraproduktivní tlačit na sál osmé kolečko, když je moravská beseda pohybově roztaženější než ta česká,“ realisticky přemýšlel Jiří Čevela, člen loňské hodové chasy, která ples organizovala.

Sedmé kolečko tvořilo osm členů babické chasy, v němž mimo jiné tancovali loňští starší hodoví stárci, a to Hynek Hejda s Petrou Obdržálkovou, mladší hodoví vládci Dominik Machuča s Evou Obdržálkovou a podstárkovský pár Matěj Lanšperk s Terezou Horňákovou.

„Celý ples včetně nácviku besedy si chasa organizuje sama s finanční injekcí a pod záštitou obce Babice,“ svěřil se Jiří Čevela. Potvrdil, že při nácviku moravské besedy, s níž se začalo na přelomu loňského a letošního roku, předávali zkušenější tanečníci své znalosti a rady mladším a novým členům chasy.