Jejich účastníci si prohlédli v kostelíku Cyrilka výstava 32 novodobých pravoslavných ikon, které jsou zobrazením Krista, Bohorodice, andělů a světců v pravoslaví, ale také sochu sv. Anežky České, která je určena papeži Františkovi. Z vyhnánovského pískovce ji vytesala mladá sochařka Alena Kubcová Šubertová ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic.

Skulptura sv. Anežky, vysoká 160 centimetrů a vážící tři centy, bude 10. září slavnostně předána Svatému otci Františkovi. Socha mu bude předána jako dar České republiky a příspěvek našeho státu ke Svatému roku milosrdenství. Iniciátorkou daru této sochy, která se v Cyrilce těší velké pozornosti návštěvníků, je místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská. Socha je zároveň symbolem dialogu mezi českým státem a církvemi.

Miluše Horská podnikla loni za doprovodu zástupců církví a občanské společnosti tři pracovní cesty do Vatikánu, kde jednala s papežem a členy jeho rady o aktuálních problémech mezi státem a církvemi. Záštitu nad darem převzal vedle senátorky Horské ministr kultury Daniel Herman.

Symbolika sv. Anežky má v současné době potenciál zmírňování panujícího napětí mezi většinovou společností a církví. Svatá Anežka jakožto současnice, a v jistém smyslu i žačka sv. Františka z Assisi a sv. Kláry z Assisi, je svým osudem a učením blízká současnému papeži. Výstava s názvem Ikona – okno do nebe bude v kostelíku Zjevení Páně k vidění do 9. září.