Inspiraci, jak uspořádat nejen pro seniory Huštěnovic nezapomenutelné setkání s názvem Zahradní slavnost, o němž by si účastníci dlouho vyprávěli, hledala v obecních kronikách vedoucí huštěnovického Muzejního spolku a dlouholetá kronikářka obce Alena Bazalová.

„V obecní kronice jsem se dočetla, že v Huštěnovicích byly ve 40. letech minulého století pořádány zahradní slavnosti, a to v zahradách občanů. Od pamětníků obce jsem se dnes dozvěděla, že poslední zahradní party se uskutečnila v zahradě Varmužů Cyrilků, a to v roce 1955,“ uvedla Alena Bazalová.

Vzápětí si vybavila vzpomínky na znovuobnovenou zahradní slavnost, kterou loni uspořádala obec Huštěnovice spolu s tamním Muzejním spolkem.

„Uspořádali jsme ji proto, aby senioři v neděli odpoledne neseděli jenom v muzeu, ale aby si vyšlápli do areálu multifunkčního sportoviště, které bylo v sousedství fotbalového hřiště slavnostně otevřeno v červenci 2017,“ objasnila kronikářka vznik nové tradice zahradní party, na niž měli nejen senioři vstup volný.

S úsměvem zavzpomínala na loňský první ročník slavnosti, která musela být kvůli dlouhotrvající bouřce přesunuta z altánu na sportovišti do bufetu u fotbalového hřiště.

V průběhu nedělní zahradní slavnosti si na své přišel úplně každý. O pohodovou atmosféru se postaral jednasedmdesátiletý harmonikář a klávesista Václav Šubík z Halenkovic, hrající na zmíněné hudební nástroje od svých patnácti let.

Návštěvníkům zahrál řadu lidových, slováckých i moderních písniček, z nichž celou řadu si s ním zanotovali.

„Atmosféra slavnosti, při níž nechybělo opékání klobásek, byla opravdu mimořádná. Jsme moc rádi,

že jsme si nedělní odpoledne mohli užít ve společnosti svých spoluobčanů,“ svěřili se manželé Čevelovi.