„Narození Ježíše Krista si připomeneme třemi způsoby – prostřednictvím oslavných písní, kterým dnes říkáme koledy, výlety do historie neboli povídáním o tom, jak slavili první svátek vánoční naši předkové, a konečně vzpomeneme Františka z Assisi," představila v krátkosti program podvečera v bánovském kostele moderátorka akce Markéta Ševčíková.

Její mluvené slovo, v němž se přítomní například dověděli, že první koledu složil již zmiňovaný světec František z Assisi na přelomu 12. a 13. století, prokládal zpěv nejen místních souborů. Před oltářem se vystřídal Hútek, Kohútek, Strúček, dětský soubor Kuřátko a nebo Bánovské zpěvule. Jediným přespolním vystupujícím byly Plkotnice ze Suché Loze.