„Celý program začne náš Mužský pěvecký sbor z Nedakonic, po němž bude následovat vystoupení dětí z místní školy. Při něm se představí také velmi talentovaní verbíři. Mezi mužskými sbory pak zapěje pouze jediný ženský, kterým budou Srnky z Nedakonic," prozradil náplň programu za pořadatele Miroslav Černý.