Autor kolekci 30 velkoformátových obrazů (akryl a kombinovaná technika na plátně) a několika barevných objektů připravoval speciálně pro prostory galerie, v níž měl svoji autorskou výstavu již v roce 2007 a pravidelně se zúčastňoval družebních výstav Setkání - stretnutie.

Přestože se narodil v Bzenci (před osmdesáti lety) a nějakou dobu žil na Kyjovsku, tak potom převážně pobýval v Dubnici nad Váhom (nyní v Kroměříži). Na Moravě „přičichl" k folkloru (tančil ve Slováckém krúžku v Kyjově, pak v Lúčnici), což mělo později vliv i na jeho výtvarnou tvorbu.

Té přes mnohotvárný pohled na svět dominují ženy - v nejrůznějších podobách a situacích a s nejrůznějšími vlastnostmi. Kudlík je ztvárňuje v cyklech - Baculky, Josefínky, Kudlanky, Altamiry a tak podobně - pro Uh. Hradiště se rozhodl pro Moravanky.

Názvy obrazů naznačují příběhy a také charaktery - Načančaná, Milovaná, Ozdoba mužských ložnic, Zmalovaná, Láskohladná, Hanbokrásná, Ostříhaná do naha atd. Autor přistupuje k tématu s jemným filozofickým nadhledem, noblesním humorem - je bytostný optimista, básník života (mimo iiné také píše verše), bystrý pozorovatel - a pochopitelně obdivovatel žen…

Mnohoznačné a nevyčerpatelné téma ve spojení s kultivovaným a stále moderním výtvarným projevem, inspirovaným ornamentem, expresivním ale i geometrickým a kubistickým tvaroslovím (postřehneme, že má rád Mikuláše Medka), představují Vladimíra Kudlíka jako výrazného představitele figurální malby s občasným přesahem do krajiny. Svým způsobem ho charakterizuje jeho životní motto: „Život si mě žije a já mu do toho nekecám…".

Autorům instalace (kurátorka Petra Baroňová) se podařilo vytvořit čistou expozici, která dává vyniknout velkým formátům i barevnosti obrazů. Na vernisáži hrála cimbálová muzika Ohnica - výstava potrvá do 31. října.