Před konáním hodů rada Staroměšťanům nařídila, aby se jich všichni zúčastnili a při nich se veselili. „Děvčicám a mládencům přikázala, aby se do staroměstských krojů nastrojili, jejich krásu a barevnost o hodech ukázali. Městským policajtům zase přikázala, aby všechno hlídali, monitorovali a drželi se zpátky,“ nechal se slyšet Josef Bazala, muž na postu Starého Města.

Za slunečného počasí a chladného větru si dala krojovaná chasa v sobotu hodinu po polední sraz na náměstí Velké Moravy. Půl hodiny nato se podle tradice krojovaní šohaji svorně vypravili z centra staroměstského kulturního dění pro staršího stárka Jana Trubačíka (31), děvčice zase pro starší stárku Adélu Papayovou (30), která doma ukrývala atribut hodů – právo.

Starším stárkům sekundovali ti mladší: Dominik Stašek s Lucií Fryštákovou a Robin Feldvabel s Annou Magdalenou Pavlicovou. Ti se ale do krojů strojili doma, na sraz s chasou přišli na náměstí Velké Moravy.

Pravý houbový čas přišel letos jak na zavolání.
Mykologové pozvali veřejnost na dvanáctý ročník výstavy hub

Cestu z náměstí k domům starších stárků a ke staroměstské radnici si odbyli s chasou kluci a holky z Dolinečky, muzikanti Staroměstské kapely a cimbálovky Bálešáci, folkloristé z Doliny, ale i několik stovek Staroměšťanů a jejich hostů, kteří chtěli spatřit veselost krojované omladiny, slyšet zpívat jejich písničky a vidět jejich tanečky.

Dobré víno, muzika, zpěv i tance dovedly po dvou hodinách krojovanou chasu před městský úřad. Před ním starší stárek požádal starostu města Josefa Bazalu o povolení michalské hody pořádat. „Tobě, starší stárku, uděluje městská rada o letošních hodech právo nést a hodovou chasu vést. Dále ti nařizujeme, domácím a přespolním staroměstské právo ukázat, dobře ho hlídat a také všechny lidi na hodovou zábavu pozvat,“ promlouval ke stárkovi první muž Starého Města. Pak udělil několik pokynů všem třem stárkům a mládencům z chasy, hody povolil a sólo s manželkou a starší stárkou si zatancoval.

Kaplička P. Marie ve Starých Hutích se dočkala omlazení.
Nový zvon na opravené kapličce mlčí. Není zvoníků

„Zatímco v některých obcích měly hodové chasy problémy se sháněním stárků, ve Staré Městě byl na stárkování dokonce pořadník. Nyní je takové období, že se chlapci o stárkování moc nederou, ale velký problém sehnat stárky zase není,“ nechal se slyšet folklorista Erik Feldvabel, jehož osmnáctiletý syn Robin vzal na sebe roli mladšího stárka. „Až na mě přijde řada, rád se zhostím i funkce staršího stárka,“ svěřil se Robin.