„Raritou letošních hodů ale bylo, že jeden brněnský mládenec, Jan Filipec, který v naší obci chodí už několik let v hodové chase, požádal před všemi hodaři děvčicu z Kudlovic, Dominiku Jabůrkovou, o ruku. Bylo to velmi dojemné, překvapivé a krásné,“ uvedl muž na postu kudlovického starosty Josef Snopek. Radost měl i z toho, že v hodovém průvodu dědinou kráčelo patnáct krojovaných párů, ale také mužský a ženský sbor.

Martinské hody v obci naštěstí nepokazily ani rozmary přírody. Zamračenou oblohu považovali hodaři za jednu z lepších variant. V sobotu probíhaly hody pouze v dědině. Mládenci si došli k památkovému stavení Strmenských pro děvčice a v průvodu po dědině na pěti místech v obci zatancovali nacvičené lidové tance, a to bílovské, vykopávané a další.

„Došli jsme až k obecnímu úřadu, vyptat si povolení na hodovou zábavu. Děvčice jak malované máme, aby příští rok šla některá za stárku si pohlídáme. A že má v dědině folklor dlouholeté tradice, zpívají tu s námi z kudlovického sboru chlapi aj děvčice,“ recitovala chasa u radnice, k níž si přišla za starostou pro povolení ke konání hodů.

První muž obce chasu pochválil za to, že hodlá udržovat hodové i folklorní tradice. „Všichni bychom rádi byli, abyste se domluvili a na příští rok stárky zajistili. Tak se již dnes dejte do hledání, ať nemáme na rok starosti a užijeme si toho správného hodování. Ať to nejsou plané sliby, to všichni víme, že jsou jenom chyby,“ promlouval starosta k chase. Povolení ke konání hodů jí dal a kladl jí na srdce, aby udržovala v Kudlovicích hodové tradice. 

V neděli před polednem zamířila chasa na Dolinu, kde se místními ve společenském centru dobře bavila a pak se přesunula k hodové obchůzce do dědiny.