Kolekce je zhruba rozdělena na dvě části: obrazy (oleje na plátně) vzniklé od osmdesátých let minulého století do roku 1990 (kdy měl Kup velkou výstavu ve Slováckém muzeu) a kombinované techniky na sololitu z posledních pěti let, kdy autor po dvacetileté odmlce (vyplněné podnikáním a pracovními povinnostmi) začal znovu malovat.

Výtvarné tvorbě se věnoval již od dětství, navštěvoval ZUŠ v Uh. Hradišti, zkušenosti získával u výtvarníka Karla Zelinky i pedagoga SUPŠ Františka Nikla, případně kontakty se studenty školy.

Významným krokem byl kolem roku 1976 vstup do Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém závodním klubu (nyní Klub kultury) v Uh. Hradišti, do níž jako lektor jezdil režimem pronásledovaný vynikající pedagog, historik a teoretik výtvarného umění doc. Igor Zhoř a občas také Dr. Jiří Valoch z brněnského Domu umění.

Tady mladí amatérští výtvarníci (připomeňme některá jména - Botek, Pavlica, Psotka, Vašatová, Burďáková, Bystřický a další) získávali poznatky o moderním výtvarném umění. Kupa inspiroval zejména kubizmus, ale vstřebal do svých vizí i další podněty. V katalogu k výstavě ve Slováckém muzeu se mimo jiné píše: „… jeho tvorba prošla několika vývojovými stupni.

Po dosažení téměř dokonalého realistického projevu se autor začal zajímat o jiné formy vyjádření, logicky vyrůstající z nové filozofie chápání a hodnocení. Nosným motivem je většinou figura, ne jako pouhý objekt ztvárněný na ploše, alo jako symbol - nositel nejrůznějších životních situací, konfliktů, tragedií, ale i krásy a lásky…".

A figura je častým námětem i na obrazech z posledního období, které inklinují k expresivní abstrakci. Hojně navštívenou vernisáž zpříjemnil hudební doprovod Venca's group - výstava potrvá do konce dubna. Další výstavu připravuje Zdeněk Kup do Galerie s Andělem (Interier Group v Uh. Hradišti).

MIROSLAV POTYKA