„Sen a skutečnost se v jeho tvorbě setkávají, atakují a prolínají. Magické působení obrazů zprostředkovává také metaforické, poetické zobecnění symbolu,“ popsal tvorbu Vlastimila Mahdala Miroslav Potyka. Expozice tam bude k vidění do konce září.