Autor, ročník 1955, žil řadu let v Uherském Brodě, nyní v Uherském Ostrohu. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti (kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše).

Je členem Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Sdružení výtvarných umělců moravských a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí - často se zúčastňuje kolektivních výstav.

Autorské připravil např. v Uherském Brodě, Praze, Hodoníně, Slavičíně, Veselí nad Moravou, Vizovicích, Skalici, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu apod. Mahdalovy vize jsou postaveny na hravém principu kombinování a prolínání několika směrů a stylů moderní malby, vznikají variováním uvedených podnětů, autor si s jejich poetikou pohrává a přetváří k obrazu svému.

Často pracuje s metaforou a symbolem, námětově se inspiruje literaturou, historií, vztahem člověka k přírodě, prezentuje i filozofická a etická poselství. Výrazná barevnost, promyšlená kompozice a dokonalost malířského rukopisu jsou dalšími atributy jeho tvorby.

Výstava potrvá do 6. července a je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 13 do 17 a v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Miroslav Potyka