Koncert byl ale zároveň vyvrcholením dlouhodobého muzikoterapeu­tického procesu i ukázkou širokého uplatnění této metody a možnosti propojení celé společnosti, bez ohledu na bariéry.

Žáci a klienti zúčastněných zařízení měli příležitost veřejně vystoupit a prezentovat výsledky své práce. Na koncertu se předvedli svěřenci mnoha zařízení, mezi nimiž byli například žáci hradišťské Základní a mateřské školy speciální, klienti centra sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Labyrint Oblastní charity v Uherském Hradišti, svěřenci tamní Diakonie ČCE – střediska CESTA i děti ze vzdálenějších měst.

Nechyběli ani absolventi dálkového studia muzikoterapie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich společný koncert vedl Lubomír Holzer. Poté, co se dvouhodinový program uchýlil do svojí druhé poloviny, zpestřila jej svým zpěvem Leona Machálková.