V režii Stanislava Nemravy vystoupí s Jozefem Šimonovičem herec a režisér Jan Kačer, včetně herce Slováckého divadla Vladimíra Doskočila. Dámskou společnost jim vytvoří Barbora Dojčár Majíčková a Olga Strašáková, zhudebněné básníkovy texty zahraje komorní sdružení učitelů ZUŠ Uherské Hradiště.

Zatančí žákyně tanečního oboru v choreografii Jarmily Krystoňové. Akce, kterou zaštítil radní Zlínského kraje Petr Gazdík, se bude konat ještě jednou v pondělí 7. října v 10 hodin v koncertním sále ZUŠ Uherské Hradiště pro pedagogy a žáky základních, základních uměleckých a středních škol, kteří se věnují recitaci.

Leikertova sbírka, jenž bude uherskohradišťské prezentaci osobně účasten, je poezií nesmírné úcty k životu, k člověku, ke všemu lidskému. Na podnět Pedagogického kabinetu jazyka českého Zlínského kraje ji zpracovali pedagogové Základní umělecké školy Uherské Hradiště.