Ačkoliv se hodové zvyky obec od obce liší, to zásadní v Traplicích už léta zůstává. Nic se na tom nezměnilo ani při 67. ročníku slováckých hodů s právem, nad nimiž převzal vládu Tomáš Vranka (24), zaměstnaný v oboru organické fotochemie, ale stále vysokoškolský student s užším zaměřením na organickou chemii. Role stárky se zhostila Martina Pelková (23), studující učitelskou kombinaci tělesné výchovy s angličtinou na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poslání jejich pobočníků, sedmnáctiletých mladších stárků, přijali Michal Vávra s Anetou Pekárkovou.

„Se sháněním stárků v naší obci to bylo letos jednodušší než loni. Mladší pár byl jistý již od loňských hodů, my se s Martinou pro stárkování rozhodli ve druhém čtvrtletí letošního roku, ale chase jsme to oznámili v polovině června. Museli jsme totiž počkat na požehnání od rodičů,“ neváhal se svěřit Tomáš Vranka. Premiéru mladšího stárka si ve své obci si odbyl s Martinou před třemi roky, předloni kraloval hodové chase na Velehradě. Také jeho táta byl v mladých letech stárkem.

„Můj taťka byl taky jednou stárkem, tehdy v nejkratším průvodu, který v historii hodů Traplice zažily. On se sestrou z jednoho domu a pak dva sousedi,“ rozehrála úsměv na tváři starší stárka. Tou mladší byla před třemi roky s Tomášem. Její maminka se od té doby těšila na to, že se Martina zhostí starší stárkyně.

Stárci v doprovodu krojované chasy přišli v sobotním podvečeru požádat k radnici starostu obce Milana Rozuma o povolení hodů. Ten po několika radách udělených chase pronesl: „Rozhodl jsem se vám hody povolit, ať se všichni můžeme až do rána veselit,“ řekl šéf obce. Se stárky si na zdar hodů připil a se stárkou si sólo zatančil.

Jak velí traplická tradice, odebral se pak s místostarostou a chasou před místní kapli, kde u pomníku Panny Marie položili stárci kytici bílých květů. Při hodové muzice vyhrávala v tělocvičně traplické školy dechovka Šarovec a cimbálová muzika Harafica.