„Kosmické jaro nabízí takřka čechovovské existenční otázky. Otázky po smyslu lidského životního úkolu si klade majitel domu na sklonku života, mladí lidé na začátku produktivního života, postavy nejrůznějších věků i profesí,“ prozrazuje dramatur-gyně Iva Šulajová.

Během zkoušek se můj pohled na věc postupně měnil

Herec Petr Čagánek je jedním z protagonistů novinky Kosmické jaro, která už zítra vstoupí na jeviště Slováckého divadla. Hru zakladatele pražského Činoherního klubu Ladislava Smoč-ka nastudoval se souborem ředitel divadla Michal Zetel.

Co ti jako první prolétlo hlavou, když jsi zjistil, že se bude v divadle hrát Kosmické jaro?

Otázka: Proč? Pak i další… O čem to je, jsem věděl už dopředu, jen jsem přemýšlel o tom, co to má nám nebo divákům dát. Nakolik to bude úspěšné a přínosné? Hra, kterou za padesát let od jejího vzniku inscenovalo jen jedno divadlo. Je to tedy dobrý kus? Prostě pochyby. Během zkoušek se však můj pohled na věc postupně měnil.

Co bys řekl o své postavě, Marešovi?

Takový obyčejný, jednoduchý člověk. Zajímá ho jen jedno, a všechny tím neustále obtěžuje. Figurka z Bakalářů… Svým chováním je v podstatě k smíchu…

Rozbíhá se nová sezona. Na jaký titul se letos těšíš?

To je těžká otázka. Padla už tolikrát a kolegové většinou odpovídají, že se těší na všechno. Osobně bych si spíš potřeboval odpočinout (úsměv). Ale vzhledem k tomu, že velmi tíhnu k hudbě, zcela nadšeně vyhlížím muzikál Chicago. 

Pavel Hromádka jako Pán domu
Herec Pavel Hromádka si v novince Kosmické jaro zahraje postavu Pána domu. „Pán domu je člověk starší, nemocný, připravu-jící se na konec tohoto života. Celý život chtěl vědět a zjistit víc, než nabízí dennodenní zkušenost. Asi se zabýval nejrůznějšími duchovními disciplínami. A teď, na konci, chce ještě stihnout odhalit to podstatné,“ říká herec. „Kdo mě trochu zná, si asi domyslí, že by to měla být role, která právě mně ,sedí‘. Taky přemýšlím nad vším možným. Nejdřív jsem Pána domu bral jako někoho, kdo spíše nenachází, než nachází. Ale čím víc se jím zabývám, tím větší mám pro něho pochopení. Což je asi bě-hem zkoušení obvyklé, že se toto herci stává,“ dodává.