U příležitosti devadesátého jubilea od jeho úmrtí se v sobotu večer v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.ve Velehradě uskutečnil varhanní recitál mladého talentovaného varhaníka Ondřeje Muchy.

Posluchačům ho v bazilice představil velehradský farář Petr Přádka, který je také seznámil se životem a dílem moravského římskokatolického duchovního a politika Antonína Cyrila Stojana, který se přičinil o obnovu a povznesení nejvýznamnějších moravských poutních míst, Svatého Hostýna a Velehradu, v jehož bazilice je pohřben.

„Arcibiskup Stojan, lidově přezdívaný jako Tatíček Stojan, je dodnes na Moravě značně uctíván a je navrženo jeho blahořečení. Na počest arcibiskupa Stojana byla pojmenována celá řada míst, spolků a ústavů jeho jménem. Ve Velehradě je to Stojanovo gymnázium," informoval páter Přádka.

Poté už mohli návštěvníci vychutnávat nejen krásy restaurovaného interiéru baziliky, ale také v podání varhaníka Ondřeje Muchy skladby světových hudebních velikánů, jakými byli a jsou Johan Sebastian Bach, Matthias, César Franck či Sigfrid Karg-Elert. Bazilikou se nesla také Muchova varhanní improvizace na jméno Antonín Cyril Stojan nebo fantasie na chorál Svatý Václave od Stanislava Macha.

Mistru varhan Ondřeji Muchovi, který učí hře na varhany na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové a vede kurzy pro chrámové varhaníky v Prostějově, se poštěstilo, že byl v pořadí třetí, kdo nechal při koncertu rozeznít víc než pět a půl tisíce píšťal rekonstruovaných velehradských varhan, jenž snesou srovnání s těmi nejlepšími v Evropě.

„Ve velehradské bazilice jsem poprvé koncertoval v den pohřbu kardinála Špidlíka. Ale jinak mám za sebou celou řadu varhanních koncertů v Česku i zahraničí. Nyní se chystám koncertovat ve Vídni a Salcburku," spíše konstatoval, než se pochlubil varhaník Ondřej Mucha. V oblasti kompozice se věnuje především chrámové hudbě. Loni mu byla v rámci varhanní soutěže Organum regium udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

V neděli v 10 hodin si připomenuli věřící 90. výročí úmrtí arcibiskupa Stojana při bohoslužbě, kterou celebroval olomoucký biskup Josef Hrdlička.