Návštěvníci muzea se mohou těšit jednak na výstavu fotografií ředitele Pavla Popelky s názvem Naarden ve fotografii, i na výstavu nazvanou Komenský s úsměvem. Na ní bude k zhlédnutí více než 40 plakátů studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ateliéru grafického designu a plakátu doc. Zdeňka Zieglera, jež vznikly před 20 lety. Současně s plakáty bude vystavena zhruba desítka kovových plastik akademického sochaře Igora Kitzbergera (jednu z nich na snímku umísťuje na sokl zaměstnankyně muzea Eliška Frýželková). Vrcholem muzejních oslav, večer téhož dne, se má stát koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka a mistra přednesu Alfreda Strejčka s názvem Vivat Comenius.