Mezi více než stovkou přítomných, se kromě členů Spolku přátel literatury a Knihovny B. B. Buchlovana v čele s ředitelem knihovny Radovanem Jančářem, tísnili také členové Mužského pěveckého sboru JMF ze Sadů i realizační tým, jenž za vznikem knihy stál, včetně hradišťských místostarostů Zdeňka Procházky a Ivo Frolce.

Zdeněk Pilát, jenž řadu let působil jako sportovní redaktor ve Slováckých novinách, poděkoval všem, kdo se na vzniku knihy podíleli. Jmenovitě Jaroslavu Hrabcovi, autorovi pasáží o přírodě, fotografu Josefu Bahulovi i Tomáši Ježkovi.

Slova díků zaslal všem, kteří zapůjčili dobové fotografie. Přiznal také, nakolik ho kompletace knihy obohatila.

„Byl jsem fascinován tím, jaký nádherný společenský život ve 20., 30. letech minulého století tady existoval prostřednictvím Omladiny a Národní jednoty,“ nechal se slyšet.

První publikací Zdeňka Piláta se stala Modrá lucerna.

„Dnešní druhou knihou se Zdeněk Pilát stává kmenovým autorem našeho spolku,“ poznamenal Radovan Jančář. Ten poukázal také na tři výročí, v jejichž rámci publikace vychází.

„Letos slaví Spolek přátel literatury a Knihovny B. B. Buchlovana 20. výročí svého vzniku. Protože jsou Sady součástí Uherského Hradiště, připomínáme si 760. výročí existence města, které vydání knihy podpořilo. A letos je to také 520 let od první písemné zmínky o Derfli (Sadech pozn. aut.),“ upozornil Radovan Jančář.