V průběhu zajímavé procházky pestrým světem krojů a jejich součástí zaznělo z úst pořadatelů, že by rádi vydali publikaci o vývoji a historii buchlovického kroje.

A to se podařilo. V Galerii na půdě buchlovického muzea byla ve čtvrtečním podvečeru představena kniha Buchlovický kroj v proměnách času. Její hlavní autorkou byla někdejší etnografka Slováckého muzea Ludmila Tarcalová, spoluautory Bořek Žižlavský, místostarosta městyse, a Pavla Večeřová, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice.

„Když jsme se rozhodli, že knihu o buchlovickém kroji vydáme, netušila jsem, že to bude tak obtížné. Buchlovický kroj se totiž vymyká z této oblasti. Národopisec Josef Klvaňa ho pokládal za kroj podhorácký," uvedla Ludmila Tarcalová.

Buchlovický kroj je podle ní hodně osobitý a dalo by se najít mnoho podobných oděvních součástek na Brněnsku i na západní Moravě. A tak pojednat o buchlovickém kroji nebylo pro etnografku jednoduché, protože žádné prameny o buchlovickém kroji, kromě několika literárních, totiž neexistují.

„Stavěla jsem tedy na sbírkovém fondu a fotografiích ze Slováckého muzea, historických snímcích zapůjčených občany Buchlovic a Břestku, ze sbírky Bořka Žižlavského, kterých jich nashromáždil velkou spoustu. Nejobtížnější byla pro mě kapitola o vývoji kroje," svěřila se etnografka, která se při tvorbě knihy držela osvědčenou osnovou podle dříve vydané publikace Kroje na Uherskohradišťsku.

O stylizaci kroje, úvazech šátků, pentlení a o způsobu odívání psala Pavla Večeřová. Jsou to témata především pro buchlovické soubory a chasu dost podstatné. Z knihy se totiž dozědí, jak správně oblékat kroj k různým slavnostem a hodům v průběhu roku.

V knize Buchlovický kroj v proměnách času, která vyšla nákladem pět set kusů, je mnoho unikátních dobových fotografií. Ta nejstarší pochází z roku 1877, nejstarší grafika je dokonce z roku 1827.

„O knihu byl velký zájem už při Trhu v podhradí. Nyní se ozývají další zájemci, takže mám obavu, že značná poptávka po ní bude zejména před Vánoci. Obávám se, že pět set knížek bude málo a nezbude nám než dotisk," kul plány Bořek Žižlavský.

„Knížku o buchlovickém kroji považuji za úžasný klenot. Myslím si, že ze strany čtenářů bude o ni obrovský zájem," řekla sebejistě buchlovická knihovnice Dagmar Možná.

Foto 4 až 4M: KNIHA A KROJE. Novou knihu Buchlovický kroj v proměnách času představili v Muzeu Podhradí.

Foto: Zdeněk Skalička