VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum, Smetanovy sady: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. Velký a malý sál: Krása, která hřeje – gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska. Výstava potrvá do 8. 3.Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Galerie Slováckého muzea, přízemní sál: Vánoce v galerii aneb Půjdem spolu do Betléma – mezinárodní výstava 110 betlůmů českých, slovenských a polských autorů. Výstava potrvá do 18. 1.

Knihovna B. B. Buchlovana
Stálá expozice Bedřich Beneš Buchlovan – bibliofilie a umělecké vazby.

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice. • Výstava padesáti betlémů, třešťské, řezbované, keramické, papírové, ze šustí, cínový, paličkovaný, kachlový a další. Potrvá do 12. 1.

Dům kultury, foyer: Výstava fotografií občanského sdružení Bez mámy – Tanzanie. Potrvá do 9. 1.

Muzeum J. Amose Komenského, velký výstavní sál: Výstava k výročí 110 let od založení Muzea J. A. Komenského, archivní, archeologické a numismatické sbírky muzea, historické obrazy a fotografie města (1865–1945), archivní filmy k historii muzea a města. Potrvá do 25. 1. • Výstava České inspirace – Podzim, z tvorby českých umělců žijících na Slovensku. Potrvá do 8. 2. • Malý výstavní sál: Výstava k 70. výročí úmrtí dlouholetého předsedy Muzejní společnosti v Uherském Brodě Františka Rajchla, součástí výstavy je jeho sbírka pohlednic. Potrvá do 15. 3.

UHERSKÝ OSTROH, zámecká galerie
Výstava oděvů našich předků. Potrvá od 〜5. 1. do 11. 1.

BUCHLOVICE, muzeum Podhradí
Výstava Harampádí – setkání s předměty, které nejsou už často součástí našeho každodenního života. Potrvá do 10. 1.

MODRÁ, archeoskanzen
Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otvírací doba: od 1. 11. do 30. 4. dle zájmu veřejnosti, nutno domluvit předem na telefonním čísle 777 807 368.

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Slovácké divadlo
3. 1. 1+2=6 (19.00)
4. 1. Adéla ještě nevečeřela (19.00)

KINO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kino Hvězda
3. 1. Sněženky a machřii po 25 letech (17.30)
3. 1. Rallye smrti (20.00)
4. 1. Ohlédnutí 2008 – výstava (16.30)

HLUK, městské kino
3. 1. a 4. 1. Sirotčinec (19.30)

KUNOVICE, kino Lípa
4. 1. Zrcadla (19.30)

KONCERTY, DISCO,ZÁBAVY, PLESY


UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kino Hvězda
4. 1. Tříkrálový koncert, ohlédnutí za rokem 2008, tentokrát po horňácku. Tematický bilancující pořad doplněný obrazovými materiály s horňáckou cimbálovou muzikou Petra Mičky, jubilanty Martinem Hrbáčem, Břeťou Rychlíkem a dalšími hosty. Začátek v 16.30.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, klub Hvězda
3. 1. Club night, DJ Majkl, po celý večer vstup zdarma.

POLEŠOVICE, kostel sv. Petra a Pavla
4. 1. Novoroční koncert, hrají Lukáš Hurtík – varhany, Petr Šňupík – trubka. Začátek v 17.00.

STARÉ MĚSTO, kostel svatého Michala
4. 1. Novoroční koncert, vystoupí uherskohradišťský chámový sbor pod vedením dirigenta Karla Dýnky a jeho hostů. Začátek v 15.00.

PRAKŠICE, kostel
4. 1. Tradiční novoroční koncert pěveckého sboru Dvořák. Začátek v 16.00.

STRÁNÍ, kostel Povýšení sv. Kříže
4. 1. Tradičně netradiční tříkrálový koncert dechové hudby Straňanky a hostů. Začátek v 15.00